Referencie

Rodinný dom Rožňava – podlahové vykurovanie 200 m2 2021
Rodinný dom Rožňava – podlahové vykurovanie 200 m2 2021
2. Rodinný dom Levice – podlahové vykurovanie, montáž kondenzačného kotla 250 m2 2022
Rodinný dom Levice – podlahové vykurovanie, montáž kondenzačného kotla 250 m2 2022
Obchodné centrum Prievidza – presun požiarneho hydrantu, presun odvodu kondenzátu 2022
Obchodné centrum Prievidza – presun požiarneho hydrantu, presun odvodu kondenzátu 2022
Byt Prievidza – Výmena vykurovacích telies, montáž zariaďovacích predmetov 2022
Rodinný dom Bojnice – Rekonštrukcia rozvodov vodoinštalácie, montáž zariaďovacích predmetov
Rodinný dom Bojnice – Rekonštrukcia rozvodov vodoinštalácie, montáž zariaďovacích predmetov
Apartmán Fačkovské sedlo – montáž rozvodov vodoinštalácie, podlahové vykurovanie
Rodinný dom Hrochoť – montáž vykurovacích telies, rozvodov vykurovania, zdravotechniky.
Rodinný dom Hrochoť – montáž vykurovacích telies, rozvodov vykurovania, zdravotechniky.
Rodinný dom Hrochoť – montáž vykurovacích telies, rozvodov vykurovania, zdravotechniky.
Rein s.r.o – Spolupráca pri rekonštrukciách bytových jadier – montáž vodoinštalácie, zariaďovacích predmetov
Rein s.r.o – Spolupráca pri rekonštrukciách bytových jadier – montáž vodoinštalácie, zariaďovacích predmetov
Montáž klimatizácií
Bezbariérové kúpeľne
Zváracie práce – výroba čerpadlových skupín, rozdeľovačov na vykurovanie
Zváracie práce – výroba čerpadlových skupín, rozdeľovačov na vykurovanie